ביז בגליל

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל משיקים את תכנית “ביז בגליל”. זירת מסחר ממוחשבת המקשרת בין קניינים ואנשי רכש במפעלים ובארגונים בגליל לבין ספקים בתחומים מגוונים בגליל: מיקום העסק או אחד מסניפיו הקבועים הינו בתחומי שטח הגליל לפי הגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הגליל התשנ”ג – 1993.

category icon
אתרים