מועצה אזורית מגידו

היא אחת מן המועצות האזוריות הוותיקות ביותר במדינת ישראל, אשר הוקמה בשנת 1945, שלוש שנים לפני הכרזת המדינה. לפני כן היה שטח המועצה חלק מן היחידה המוניציפלית “גוש נהלל” של המנדט הבריטי בארץ ישראל.

category icon
סרטונים
01
סרטון