Armenta

הוקמה במטרה לטפל במחלה הדוחקת ביותר הקיימת כיום בגידול החלב: דלקת בשד בקר.

באמצעות טכנולוגיה אקוסטית חלוצית לטיפול שאינו אנטיביוטי בדלקת בשד, הוכח כי הוא מגדיל את התשואה, משפר את האיכות ומפחית את ההרס.

אינטרנט
מיתוג
סרטונים
01
Branding
03
Videos