Armenta

הוקמה במטרה לטפל במחלה הדוחקת ביותר הקיימת כיום בגידול החלב: דלקת בשד בקר.

באמצעות טכנולוגיה אקוסטית חלוצית לטיפול שאינו אנטיביוטי בדלקת בשד, הוכח כי הוא מגדיל את התשואה, משפר את האיכות ומפחית את ההרס.

category icon
אתרים
category icon
category icon
מיתוג
category icon
סרטונים
01
Branding
armenta bc
armenta logo 01 1
04
Video