Cryotech Ltd.

הינה חברת סטארט-אפ ישראלית שהוקמה בשנת 2018 כחברה בקבוצת גבסול.
החברה מציגה שינוי משמעותי בטכנולוגיה הקריוגנית: הפעלת חיישנים מקוררים ליישומים תעשייתיים על ידי הפחתת העלויות הכרוכות בכך.

אינטרנט