Petrus Industries

נוסדה בשנת 1987 בישראל כיצרנית קוורץ חדשה כדי לספק את הצרכים ההולכים וגדלים של תעשיית המוליכים למחצה המקומית לפריטי זכוכית קוורץ.

category icon
אתרים