הפרויקט הסתיים ונשמח לקבל פידבק.

 

שם החברה
עד כמה אהבת את התוצאה הסופית?
סביר
מושלם

איך היינו מבחינת עמידה בלוחות הזמנים?
דורש שיפור
מעולה

איך הייתה הזמינות של צוות הסטודיו?
דורש שיפור
מעולה

מה איכות העבודה ורמת המקצועיות של צוות הסטודיו מבחינתך?
דורשת שיפור
מעולה

האם היית ממליץ/ה על הסטודיו?
מסופקני
לחלוטין

עוד משהו שחשוב לך שנדע?